středa, 14 červenec 2021 10:43

ZMĚNA PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVY od 16. července 2021

Kdy můžete navštívit obyvatele Domova pro seniory?

- ve dnech pondělí až neděle, vždy od 13:00 do 16:00 hod.

 

Kdo může navštívit obyvatele Domova pro seniory?

a) osoby, které absolvovaly nejdéle 7 dnů před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 72 hodin a doloží o tom doklad (sms nebo písemný doklad v případě PCR testu, v případě POC antigenního testu písemný doklad od lékaře, nebo písemné potvrzení vašeho zaměstnavatele, ve kterém bude uvedeno, že byl test proveden na pracovišti zdravotnickým pracovníkem a jste negativní).

 

b) osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo více než 14 dnů a doloží o tomto doklad - JIŽ NENÍ UZNÁVÁNO 22 DNŮ OD PRVNÍ DÁVKY OČKOVÁNÍ.

  

c) osoby, které v době 180 dní přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad od lékaře.

 

d) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala ne déle než před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Ve všech bodech platí, že osoba nesmí jevit žádné příznaky onemocnění covid-19.

 

Osoby splňující výše uvedené mohou navštívit obyvatele Domova pro seniory za podmínky, že používají respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržují režimová opatření v zařízení. Děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest. Děti od dvou do patnácti let mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének a dodržují režimová opatření v zařízení.

Upozorňujeme, že děti nemají výjimku z testování a vzhledem k současné situaci je nedoporučujeme brát s sebou na návštěvu do zařízení.

 

V Červené Vodě 15. července 2021

Tato stránka používá technologie „cookies“.

Pokračováním ve čtení obsahu souhlasíte s použitím technologie cookies. Více...

SOUHLASÍM

Tyto webové stránky mohou používat „cookies“, což jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují uživateli přístup k funkcím jako je například odeslání formuláře a výběr velikosti písma, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena.