čtvrtek, 25 březen 2021 08:44

NOVÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

NOVÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY:

 

Kdy můžete navštívit obyvatele domova pro seniory?

- ve dnech pondělí až sobota, vždy od 13:00 do 16:00 hod.

 

Kdo může navštívit obyvatele domova pro seniory?

a) osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hod. před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (sms nebo písemný doklad v případě PCR testu, v případě POC antigenního testu písemný doklad od lékaře, nebo písemné potvrzení vašeho zaměstnavatele, ve kterém bude uvedeno, že byl test proveden na pracovišti zdravotnickým pracovníkem a jste negativní).

NEMOHOU BÝT UZNÁNY SAMOTESTY SLOUŽÍCÍ K OSOBNÍ POTŘEBĚ NEBO POTŘEBÁM VAŠEHO ZAMĚSTNAVATELE.

 

b) osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID 19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID 19. Toto platí i v případě jednodávkového schématu očkování.

 

c) osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID 19 a doloží o tom doklad od lékaře.

 

Osoby splňující výše uvedené mohou navštívit obyvatele domova pro seniory za podmínky, že používají respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržují režimová opatření v zařízení. Děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest. Děti od dvou do patnácti let mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének a dodržují režimová opatření v zařízení.

Upozorňujeme, že děti nemají výjimku z testování a vzhledem k současné situaci je nedoporučujeme brát s sebou na návštěvu do zařízení.

 

Pravidla pro vycházky obyvatelů domova pro seniory naleznete v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18.3.2021.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-v-socialnich-sluzbach-0297.pdf

 

V Červené Vodě 22. 3. 2021

 

Tato stránka používá technologie „cookies“.

Pokračováním ve čtení obsahu souhlasíte s použitím technologie cookies. Více...

SOUHLASÍM

Tyto webové stránky mohou používat „cookies“, což jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují uživateli přístup k funkcím jako je například odeslání formuláře a výběr velikosti písma, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena.